plende
Zajmujemy się edycją informatorów turystyczno-krajoznawczych. Obszerny zbiór informacji powstaje dzięki współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, między innymi z historykami, geografami, przyrodnikami, historykami sztuki. Uzupełnieniem całości są dane statystyczne oraz charakterystyka gospodarki regionu.
«